Náplň činnosti

Příprava pro život:

 • společenská adaptabilita
 • návštěva kulturních zařízení
 • orientace na poště, úřadech, obchodech
 • pohyb hromadnými dopravními prostředky
 • sociální dovednosti, komunikace
 • osobní hygiena, sebeobsluha
 • běžný domácí úklid
 • příprava jednoduchých jídel a nápojů
 • upevňování rozumových schopností (trivium)
 • všeobecný rozhled o přírodě kolem nás
 • práce na zahradě
Příprava pro život

Výtvarná dílna:

 • rozvoj jemné motoriky
 • spontánní kresba, malba
 • stříhání, trhání, lepení
 • výroba ručního papíru
 • navlékání korálků
 • práce s různými materiály - koláže
 • batikování, savování, potisk textilu
Navlékání korálků

Keramická dílna

 • vyvalování hlíny
 • vykrajování tvarů
 • spojování vykrajovaných tvarů
 • výroba destiček, nádobek, zvonků, obrázků…
 • glazování
Keramická dílna

Tkalcovská a šicí dílna:

 • práce na tyčkovém stavu
 • výroba podložek na židle a kobečků
 • stříhání příze - výroba polštářků
 • základy šití na šicím stroji
Šití na šicím stroji

Biblioterapeutické lekce:

 • ve spolupráci s pí. Janou Vejsadovou
 • procvičování paměti
 • mechanická paměť
 • práce s oblíbenou knihou, časopisem
 • slovní zásoba, vyjadřovací schopnosti
 • rozvoj vnímání informací všemi smysly
 • abstraktní myšlení
 • prostorová orientace
 • posílení schopnosti rozhodování
 • jednoduché úkony na PC
 • práce s internetem

Hudební výchova:

 • vztah k hudbě, muzikálnost
 • rytmus, intonace
 • rozvoj nenverbální komunikace
 • zpěv s doprovodem (kytara, varhany)
 • hra na hudební nástroje (bicí)
 • základy společenského chování

Taneční a muzikoterapie:

 • psychofyzické uvolnění
 • relaxace, poslech hudby
 • fantazie, improvizace
 • uvolnění, odpočinek
 • osvěžení, aktivace
 • koncentrace, vnímavost
 • rytmické hry
 • hry s nástroji, se zpěvem
 • hudebně dramatické formy

Výroba svíček a mýdel

Výroba svíček a mýdel

Individuální rehabilitace:

 • pobyt v prohřívací kabině
 • perličková koupel s ionizací vzduchu
 • individuální cvičení
 • posilování zádového svalstva
 • posilování mezilopatkového svalstva
 • posilovací a protahovací cviky
 • cvičení s činkami a gymn. gumou
 • cvičení pro nápravu vadného držení těla
 • jízda na rotopedu
 • hipoterapie

Sportovní aktivity:

 • míčové hry
 • turistika
 • lehkoatletické tréninky
 • účast na Sportovní olympiádě ve Frýdku-Místku
 • účast na lehkoatlet. závodech ve Slatiňanech