ÚSVIT – zařízení SPMP Havlíčkův Brod

Něco málo z historie

ÚSVIT – zařízení SPMP Havlíčkův Brod je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami již od roku 1996.

Pracovníci a pacienti zařízení Úsvit Vznikla z popudu rodičů dětí s mentálním postižením z havlíčkobrodského okresu. V roce 1993 jsme podepsali první podnájemní smlouvu s Městem Havlíčkův Brod na budovu v Nádražní ulici, č.p. 909 a mohli jsme zahájit práce na stavební dokumentaci rekonstrukce budovy, která od roku 1963 sloužila jako mateřská škola a jesle pro děti zaměstnanců bývalého státního podniku PLEAS. V průběhu dalších dvou let byla zpracována a se všemi nezbytnými náležitostmi dokončena stavební dokumentace a získáno stavební povolení. V říjnu 1995 byla stavba předána zhotoviteli a v únoru dalšího roku zkolaudována první část rekonstrukce. V prosinci 1995 bylo vypsáno výběrové řízení na budoucí zaměstnance v přímé péči a na správce objektu. V únoru 1996 byla okresní organizací SPMP jmenována Mgr. Dana Koudelková ředitelkou zařízení, v březnu byl přijat první zaměstnanec, v dubnu zaměstnanci v přímé péči a po dokončení a úpravách interiérů byl 9. dubna zahájen zkušební provoz s prvními 6 klienty.

Dne 21. května byl slavnostně zahájen provoz zařízení přestřižením pásky tehdejším místostarostou Ing. Arch. Jaroslavem Kruntorádem. V září 1996 jsme ve spolupráci s místní zvláštní školou otevřeli 2 třídy pomocné školy a přijali prvních 11 školáků a speciální pedagogy. Obě třídy byly v zařízení do června 1999. Po prázdninách naši školáci začali navštěvovat zvláštní školu, v níž se v průběhu oněch dvou let uvolnily prostory.

V lednu 2007 vešel v účinnost nový zákon 108 Sb. O sociálních službách a v červenci téhož roku jsme zaregistrovali 2 služby: službu denního stacionáře a službu chráněného bydlení.

Od samého začátku poskytujeme praxe studentům středních pedagogických a sociálně právních škol, gymnázií a studentům vysokých škol. Mnozí z nich se rozhodli pro témata svých bakalářských a diplomových prací na základě svých zkušeností z praktikování v denním stacionáři. Mnozí z nich nás velmi rádi navštěvují dodnes. V současné době v zařízení pracují pouze plně kvalifikovaní zaměstnanci.

Pozn. SPMP = Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením