Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú.

Historie

ÚSVIT – zařízení SPMP Havlíčkův Brod z.ú. je nástupnickou organizací občanského sdružení a následně pobočného spolku ÚSVIT – zařízení SPMP, které zahájilo činnost v dubnu 1996. Nově zapsaný ústav vznikl na základě Zakladatelské listiny, a byl 31.10.2016 zapsán u KS v Hradci Králové.

Od 1.1.2018 poskytuje sociální službu denního stacionáře, a navazuje tak na původní 22leté poslání.

Skip to content