Denní stacionář

Denní stacionář

Posláním denního stacionáře je podpora lidem s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb těchto osob. Působí na ně tak, aby nezůstávali v sociální izolaci a využívali stejných možností při řešení základních životních otázek. Podpora spočívá především v oblasti prohlubování vzdělání a výchovy, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené společenské a případně i pracovní uplatnění.

Cíle denního stacionáře:

- Podpora uživatelů v upevňování základů trivia

čtení, psaní, počítání, a tím zvýšení schopností v této oblasti

- Maximální podpora ve zvládání soběstačnosti a úkonů péče o vlastní osobu

- Získávání základů pracovních dovedností
- Podpora v navazování společenských kontaktů
- Podpora při vyřizování svých osobních záležitostí
- Podpora pečující rodiny, včetně zlepšování kontaktů s blízkým sociálním okolím

Cíle denního stacionáře:

- Podpora uživatelů v upevňování základů trivia

čtení, psaní, počítání, a tím zvýšení schopností v této oblasti

- Maximální podpora ve zvládání soběstačnosti a úkonů péče o vlastní osobu

- Získávání základů pracovních dovedností

- Podpora v navazování společenských kontaktů

- Podpora při vyřizování svých osobních záležitostí

- Podpora pečující rodiny, včetně zlepšování kontaktů s blízkým sociálním okolím

Okruh lidí, kterým je služba denního stacionáře určena:

Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Jedná se o osoby:

Skip to content